TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH i TERAPIA RĘKI

Zajęcia komunikacyjne dla dzieci – trening umiejętności społecznych (TUS), polegający na nauce i ćwiczeniu szeroko rozumianych kompetencji społecznych.

  Zajęcia skierowane są do dzieci, które:
 • Przejawiają trudności w radzeniu sobie z emocjami i samokontrolą,
 • Mają zdiagnozowany Zespół Aspergera
 • Zazwyczaj są nieśmiałe i wycofane
 • Mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji itp.

  Zajęcia komunikacyjne będą realizowane w małych 2-4 osobowych grupach, w kategoriach wiekowych (6-8 lat) i (9-11 lat),
  co jest poprzedzone diagnozą oraz rozmową z rodzicem i dzieckiem.
  Czas trwania zajęć 50 min. - 50 zł.

  Zajęcia z terapii ręki dla dzieci od 5 r.ż., które przejawiają trudności manualne np.
 • Zapinanie guzików,
 • Nawlekanie koralików
 • Układanie drobnych przedmiotów
 • Zachowują nieprawidłową postawę podczas pracy przy stoliku,
 • Mają zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie),
 • Przejawiają zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • Mają trudności grafomotoryczne itp.

Zajęcia z terapii ręki będą realizowane indywidualnie, co jest także poprzedzone diagnozą oraz rozmową z rodzicem i dzieckiem.
Czas trwania zajęć 50 min. - 60 zł.
Jeżeli dziecko już posiada diagnozę o potrzebie objęcia go w/w zajęciami jest ona wystarczająca do rozpoczęcia terapii po konsultacji.

Zapraszamy serdecznie!

ZAUFALI NAM

Zaufali nam